RGMC.PL

§1 Postanowienia ogólne

1.1 Niniejszy Regulamin Usług określa zakres i sposób korzystania przez Usługobiorcę z usług świadczonych drogą elektroniczną realizowanych pod adresem sklep.rgmc.pl, prowadzony jest przez Jakuba Kolej prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą RGMC.SERWER JAKUB KOLEJ wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 2530352239, REGON 387354270.

§2 Usługa VIP na Edycje

2.1 Prefiks: „VIP”

2.2 Okres trwania świadczenia: Jedna Edycja danego trybu na serwerze Minecraft RGMC.PL

§3 Usługa ,,VIP na Zawsze"

3.1 Prefiks: „VIP”

3.2 Okres trwania świadczenia: Do końca działalności serwera Minecraft RGMC.PL

§4 Usługa SVIP na Edycje

4.1 Prefiks: ,,SVIP”

4.2 Okres trwania świadczenia: Jedna Edycja danego trybu na serwerze Minecraft RGMC.PL

§5 Usługa ,,SVIP na Zawsze"

5.1 Prefiks: „SVIP”

5.2 Okres trwania świadczenia: Do końca działalności serwera Minecraft RGMC.PL

§6 Usługa ,,SPONSOR na Edycje"

6.1 Prefiks: ,,SPONSOR"

6.2 Okres trwania świadczenia: Jedna Edycja danego trybu na serwerze Minecraft RGMC.PL

§7 Usługa ,,SPONSOR na Zawsze"

7.1 Prefiks: ,,Sponsor"

7.2 Okres trwania świadczenia: Do końca działalności serwera Minecraft RGMC.PL

§8 Usługa ,,Elita na Edycje"

8.1 Prefiks: ,,Elita"

8.2 Czas trwania świadczenia: Jedna Edycja danego trybu na serwerze Minecraft RGMC.PL

§9 Usługa ,,Elita na Zawsze"

9.1 Prefiks: ,,Elita"

9.2 Czas trwania świadczenia: Do końca działalności serwera Minecraft RGMC.PL

§10 Usługa ,,Klucz do Epickiej Skrzyni"

10.1 Wirtualny przedmiot w grze Minecraft na serwerze RGMC.PL (Klucz do Epickiej Skrzyni w ilości wymienionej w opisie)"

10.2 Okres trwania świadczenia: Jednorazowe.

§11 Usługa ,,Unban"

11.1 Odblokowanie możliwości gry w grze Minecraft na serwerze RGMC.PL

§ 12 Postanowienia końcowe

12.1 Dodatkowe przywileje wynikające z korzystania z Usługi zostały

zdefiniowane w opisie usługi / przedmiotu w Sklepie Serwerowym ukazującym się, po kliknięciu na interesującą nas usługę / produkt.

Status serwera

Cel miesięczny

74%

„Utrzymania serwera”

Ostatnie zakupy

HakerMC
Elita na Edycje
Krol_Lisz
Vip na Edycje
Krol_Lisz
Klucze do Epickiej Skrzyni x80
VipRolex
UNBAN
Toldi007
Klucze do Epickiej Skrzyni x150